نویسنده = طیبه عسکری باغمیانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تابعی چگالی جذب گاز فسفین به نانولوله‌های کربنی و سیلیکون کاربید

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-196

10.22036/ijc.2019.168938.1056

فروغ کلانتری فتوح؛ طیبه عسکری باغمیانی

بررسی تابعی چگالی جذب گاز فسفین به نانولوله‌های کربنی و سیلیکون کاربید