کلیدواژه‌ها = طیف سنج نوری
تعداد مقالات: 1
1. آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-116

10.22036/cr.2020.208514.1101

مسعود آیت اللهی مهرجردی؛ زهرا قهساره؛ فروزان گلابی؛ سیده ملاحت شادمان