کلیدواژه‌ها = جذب سطحی
تعداد مقالات: 1
1. حذف یون فلزی کروم از محیط‌های آبی با رزین‌های بر پایه پلی‌استایرن‌کو‌مالئیک انیدرید اصلاح شده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-162

10.22036/ijc.2019.158443.1045

ناصر صمدی؛ فرهاد اخگری؛ مهرداد اکبری وایقان؛ مسعود علی اکبرلو

حذف یون فلزی کروم از محیط‌های آبی با رزین‌های بر پایه پلی‌استایرن‌کو‌مالئیک انیدرید اصلاح شده