موضوعات = شیمی فیزیک
بررسی و مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی آلاییده شده در جذب و انتقال داروی ضد سرطان لوموستین

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22036/cr.2021.304856.1158

اشرف السادات قاسمی؛ بتول مکی آبادی؛ محمد زکریانژاد؛ فریدون اشرفی


بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 118-122

10.22036/ijc.2018.138474.1018

روشنک کیان؛ محمد صادق ذاکرحمیدی؛ امیرناصر شمخالی

بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف