تعداد مقالات: 37
6. سنتز و شناسایی برخی دی‌اکسافسفرینان‌های جدید به عنوان معرف‌ ضدسرطان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-132

10.22036/ijc.2019.160411.1049

نیلوفر درستی؛ اکرم بیرانوند

سنتز و شناسایی برخی دی‌اکسافسفرینان‌های جدید به عنوان معرف‌ ضدسرطان


13. بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-46

10.22036/ijc.2018.76919

علیرضا فرخی؛ معصومه جعفرپور؛ فهیمه فیض پور؛ ریحانه نجف زاده

بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی


14. ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-51

10.22036/ijc.2019.142793.1024

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ زهرا ورزی

ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی


15. حذف یون فلزی کروم از محیط‌های آبی با رزین‌های بر پایه پلی‌استایرن‌کو‌مالئیک انیدرید اصلاح شده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-162

10.22036/ijc.2019.158443.1045

ناصر صمدی؛ فرهاد اخگری؛ مهرداد اخگری؛ مسعود علی اکبرلو


17. بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-58

10.22036/ijc.2019.146849.1031

میر مهدی زاهدی؛ سهیل پاشازاده قراغیلی؛ مرتضی ضیاء الدینی

بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده


23. سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-69

10.22036/ijc.2019.158354.1044

فریبا رحمانی؛ علی دره کردی؛ وحیده هاشمی مهرجردی؛ اصغر امیری

سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون


شماره‌های پیشین نشریه