تعداد مقالات: 25
4. نانوکامپوزیت گرافن اصلاح‌شده کووالانسی-پلی‌آنیلین به روش پلیمره کردن در سطح مشترک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-22

صغرا فتحعلی پور؛ ثریا عزیزی

نانوکامپوزیت گرافن اصلاح‌شده کووالانسی-پلی‌آنیلین به روش پلیمره کردن در سطح مشترک


8. بررسی ساختارها، انرژی‌های بستگی و خواص ترمودینامیکی مایع یونی متیل‌ایمیدازولیوم تتراسیانوبورات

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 32-41

بتول مکی آبادی؛ محمد زکریانژاد؛ خدیجه اقبالی

بررسی ساختارها، انرژی‌های بستگی و خواص ترمودینامیکی مایع یونی متیل‌ایمیدازولیوم تتراسیانوبورات


9. بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-46

علیرضا فرخی؛ معصومه جعفرپور؛ فهیمه فیض پور؛ ریحانه نجف زاده

بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی


10. ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 42-50

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ زهرا ورزی

ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی


12. بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-51

میر مهدی زاهدی؛ سهیل پاشازاده قراغیلی؛ مرتضی ضیاء الدینی

بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده


16. سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-67

فریبا رحمانی؛ علی دره کردی؛ وحیده هاشمی مهرجردی؛ اصغر امیری

سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون


18. تصفیه شیرآبه ورودی به دریا به روش فنتون (اکسایش پیشرفته) در محل دفن زباله‌ها در بندر امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 68-74

آرش لرکی؛ سید حشمت الله موسوی؛ مهدی جلالی

تصفیه شیرآبه ورودی به دریا به روش فنتون (اکسایش پیشرفته) در محل دفن زباله‌ها در بندر امام خمینی (ره)


21. اکسایش انتخابی الکل ها با هیدروژن پراکسید در حضور کاتالیزور جدید و قابل بازیافت نیکل- ایساتین باز شیف تثبیت شده درون مزوحفره MCM-41

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-109

مهدی هاتفی اردکانی؛ سمیرا سعیدنیا؛ پروانه ایرانمنش؛ مریم شریفی

اکسایش انتخابی الکل ها با هیدروژن پراکسید در حضور کاتالیزور جدید و قابل بازیافت نیکل- ایساتین باز شیف تثبیت شده درون مزوحفره MCM-41


25. بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 118-122

روشنک کیان؛ محمد صادق ذاکرحمیدی؛ امیرناصر شمخالی

بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف


شماره‌های پیشین نشریه