کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 65-78

10.22036/ijc.2020.190386.1090

علی حسین کیانفر؛ علیرضا نجفی چرمهینی؛ عباس عبدالوند؛ محمد امین آرایش


مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 65-72

10.22036/cr.2021.218394.1112

مهسا سلیمانیان چالشتری؛ سعید اسدپور؛ هدایت اله حدادی

مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال


طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-89

10.22036/cr.2021.264560.1130

یونس موسی زاده؛ زهرا زند؛ محمد مهدی نجف پور

طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش


آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-116

10.22036/cr.2020.208514.1101

مسعود آیت اللهی مهرجردی؛ زهرا قهساره؛ فروزان گلابی؛ سیده ملاحت شادمان


طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 109-118

10.22036/cr.2021.279633.1138

فاطمه قدمی؛ زلیخا رسولی؛ رئوف قوامی زروان


بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-153

10.22036/cr.2020.197592.1086

میلاد قنبری؛ صادق افشاری؛ سید احمد نبوی امری

بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم