تهیه و کنترل کیفی نانوذرات هسته‎-‎پوسته حاوی DTPA و بهینه سازی شرایط نشان دارسازی آن با گالیوم‎-‎68

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 کارشناس

10.22036/ijc.2019.150666.1034

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات دما و زمان و pH در نشان‌دارسازی نانوذرات مغناطیسی حاوی رادیوایزوتوپ گالیوم-68 به عنوان یک عامل تصویربرداری با وضوح بالا برای تصویربرداری PET/MRI می‌باشد. نانوذرات مغناطیسی آهن به روش هم‌رسوبی از محلول حاوی یون‌های 1 و 2 ظرفیتی آهن و در حضور آمونیوم هیدروکسید تهیه و سپس جهت افزایش فعالیت سطحی و محافظت نانوذرات در برابر اکسایش و همچنین جلوگیری از تجمع ذرات، با سیلیکا پوشش داده شده‌ است (روش Stöber). در ادامه نانوذرات هسته-پوسته تهیه شده، توسط 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES) که دارای گروه‌های آمینی عامل‌دار شده و در نهایت به عامل کی‌لیت‌کننده DTPA متصل می‌شوند. استفاده ازDTPA باعث پایداری درون‌تنی این کمپلکس می‌شود. اندازه ذرات بر اساس آنالیزهای انجام‌گرفته، حدود 40-30 نانومتر اندازه‌گیری شد. این نانوذرات در 5/3pH= با رادیوایزوتوپ گالیوم-68 نشاندار شده و راندمان نشان‌دارسازی با روش کروماتوگرافی لایه نازک مورد سنجش قرار گرفت. شرایط بهینه نشان‌دارسازی دمای C°60 و زمان 30 دقیقه تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and quality control of DTPA core-shell nanoparticles and optimization of its labeling conditions with gallium-68

نویسندگان [English]

  • saeed kakaei 1
  • elham satarzadeh 2
1 aeoi
2 expert
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of temperature and time and pH on the labeling of magnetic nanoparticles containing Gallium-68 radioisotope as a high-resolution imaging agent for PET/MRI imaging. Iron magnetic nanoparticles are prepared by a coherent method from a solution containing iron ions 1 and 2 in the presence of ammonium hydroxide, and then coated with silica to increase surface activity and protect nanoparticles against oxidation and to prevent the accumulation of particles (Stöber method). The core-shell nanoparticles were prepared by 3-amino-propyl tri-methoxy-silane (APTES), which has been formulated with amine groups and ultimately attached to the DTPA-causing agent. The use of DTPA results in the intrinsic in vivo stability of this complex. The particle size was measured on the basis of analyzes of about 30-40 nm. The nanoparticles were labeled with GaI-68 at pH =3/5 and the marking efficiency was measured by thin-layer chromatography. The optimum conditions for indicating the temperature of 60 °C and 30 minutes were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PET / MRI imaging
  • Magnetic nanoparticles
  • marking
  • gallium-68