بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرخشی، فاطمه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

ا

ب

 • باقری، احمد [1] گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باقری، حسن [1] مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی، پژوهشکده سیستم بیولوژی و مسمومیتها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران
 • برومند، سمانه [1] بخش شیمی دانشگاه شیراز
 • بریحی نژاد، هنا [1] بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران
 • بیرانوند، اکرم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، تهران، ایران
 • بیگلری، زینب [1] دپارتمان شیمی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه لرستان- خرم آباد- لرستان- ایران

پ

ت

 • تراشی، علی [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیک، ارومیه، ایران

ج

چ

 • چگینی، پریسا [1] گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

ح

 • حسن خانی، اسداله [1] کرمان : ماهان- گروه پژوهشی مواد نو - پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • حسن زاده افروزی، فرشته [1] دانشجوی دکتری، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • حمزه لوئیان، مهشید [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، جویبار، ایران

خ

 • خاکی زاده، وحید [1] گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران
 • خالقیان، مهرنوش [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • خسروی، کاوه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

د

 • دانشور، حمیده [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق ‌پستی 3486-11365، تهران، ایران
 • درستی، نیلوفر [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • دره کردی، علی [1] دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی
 • دریانورد، مرضیه [1] دانشکده شیمی، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان، ایران

ذ

ر

ز

س

ش

 • شرفی، زهرا [1] گروه شیمی،دانشکده علوم،دانشگاه آزاد،مرودشت،ایران
 • شریفی، مریم [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شفائی، مصطفی شفائی [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق ‌پستی 3486-11365، تهران، ایران
 • شمخالی، امیرناصر [1] گروه شیمی، دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

ص

 • صادقی، مرضیه [1] گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • صداقت، مسلم [1] بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران
 • صمدی، ناصر [1] 1دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

ض

 • ضیاء الدینی، مرتضی [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران
 • ضیایی، فرهود [1] پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق ‌پستی 3486-11365، تهران، ایران

ع

ف

 • فتحعلی پور، صغرا [1] گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 ، تهران، ایران
 • فتحی، محمدرضا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
 • فخری، هانیه [1] مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، پژوهشکده سیستم بیولوژی و مسمومیتها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران
 • فرجی، مسعود [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیک، ارومیه، ایران
 • فرخی، علیرضا [1] گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه بیرجند
 • فروتن، معصومه [1] تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، گروه شیمی‌فیزیک
 • فریس آبادی، فرشته [1] گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • فیض پور، فهیمه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند،ایران

ق

 • قاسمی، پریسا [1] فارغ التحصیل شیمی فیزیک .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-35 کیلومتری جاده تبریز-آذرشهر، تبریز-ایران
 • قاسمی، مهسا [1] فارغ التحصیل شیمی فیزیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 35 کیلومتری جاده تبریز-آذرشهر، تبریز-ایران
 • قلمبر دزفولی، عبدالمحمد [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

ک

گ

ل

 • لرکی، آرش [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

م

ن

و

 • ورزی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ه