درباره نشریه

 

​- صاحب امتیاز:       

انجمن شیمی ایران

- مدیرمسئول:  مهدی بیات
- سردبیر:    عباس ترسلی
- شمارۀ مجوز ارشاد:  86181
- شمارۀ شاپای چاپی:  2717-1442
- شمارۀ شاپای الکترونیکی:        2717-1450
- آغاز انتشار:   مهر 1397
- نوع اعتبار:    
- توالی انتشار:  دوفصلنامه
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):   نمایه شده
- نوع داوری:       دوسو ناشناس (حداقل دو داور)
- زبان نشریه:                                                             فارسی و انگلیسی (خلاصه و کلمات کلیدی و مراجع هم به زبان فارسی و هم انگلیسی)
- نوع انتشار:    الکترونیکی
- نوع دسترسی:      رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار: ندارد
- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:     DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات) 

  

نشریه پژوهش‌های شیمی زیر نظر انجمن شمی ایران از سال 1397 شروع به فعالیت و اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نموده است.

مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام  گرایش های مختلف شیمی ایران تشکیل شده است، اداره خواهد شد.