درباره نشریه

  ​- صاحب امتیاز:                                                                         انجمن شیمی ایران

 

- مدیرمسئول:                                                                             مهدی بیات
- سردبیر:                                                                                   عباس ترسلی
- شمارۀ مجوز ارشاد:                                                                     86181
- شمارۀ شاپای چاپی:                                                                   27171442
- شمارۀ شاپای الکترونیکی:                                                            27171450

 

- آغاز انتشار:                                                                             مهر ماه 1397
- نوع اعتبار:                                                                             
- توالی انتشار:                                                                            دو فصلنامه

 

- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC):                 نمایه شده

 

                                             

  - نوع داوری:                                                                            دوسو ناشناس (حداقل 2 داور)

 

- زبان نشریه:                                                             فارسی و انگلیسی (خلاصه و کلمات کلیدی و مراجع هم به زبان فارسی و هم انگلیسی)
- نوع انتشار:                                                                              الکترونیکی
- نوع دسترسی:                                                                        رایگان (تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار:                                                              ندارد 

- نمایۀ شناسه‌گر دیجیتالی:                                                          DOI (اخذ کد شناسه‌گر برای تمامی مقالات) 

 

  

نشریه پژوهش های شیمی زیر نظر انجمن شمی ایران از سال 1397 شروع به فعالیت و اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نموده است.

 

 مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام  گرایش های مختلف شیمی ایران تشکیل شده است، اداره خواهد شد.