اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 131
تعداد پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش 29
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 52
تعداد مشاهده مقاله 9663
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5921
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 344 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 42 %