اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 122
تعداد پذیرش 50
تعداد عدم پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 50
تعداد مشاهده مقاله 8171
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5317
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 79 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 41 %