اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 153
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 64
تعداد مشاهده مقاله 14947
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7829
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 81 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 354 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 42 %