داوران

داوران سال 1400

داوران سال 1399

داوران سال‌های پیشین

 

 

 

داوران سال 1400

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

حسن علیجانی

شیمی کاربردی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مریم طهماسب پور

   

کریم اسدپور زینالی

شیمی تجزیه

دانشگاه تبریز

سید محمد اعظمی

 

گروه شیمی دانشگاه یاسوج

عباس افخمی

شیمی تجزیه

دانشگاه بوعلی همدان

مهری السادات اکرامی کاخکی

شیمی کاربردی

Nano Technology Laboratory, Engineering Department, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, Iran

داود الهامی فر

شیمی آلی

گروه شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه یاسوج-یاسوج-ایران

وحید امانی

شیمی معدنی

 

اکبر امیدوار

   

بهارک ایوبی فیض

شیمی کاربردی

دانشکده شیمی- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران

ابوالفضل بضاعت پور

 

دانشگاه محقق اردبیلی

مریم بهرامی

شیمی فیزیک

بخش شیمی - گروه شیمی فیزیک - دانشگاه شیراز

مهدی بهزاد

 

دانشگاه سمنان

ناهید پوررضا

شیمی تجزیه

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید جعفری راد

شیمی آلی

 

زهرا جمشیدی

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

بهزاد چهکندی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران

علیرضا حسن آبادی

شیمی آلی

گروه شیمی دانشکده علوم پایه، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

اسداله حسن خانی

شیمی آلی

کرمان، ماهان- گروه پژوهشی مواد نو - پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

مریم حیدری دوکوهکی

 

 

محمد مهدی خدایی

شیمی آلی

 

کاوه خسروی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

فاطمه داور

شیمی معدنی

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

مهدی دوستی

شیمی معدنی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

امین رضا ذوالقدر

شیمی فیزیک

گروه شیمی فیزیک- بخش شیمی- دانشگاه شیراز

صادق رستم نیا

شیمی آلی

گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

راضیه رضوی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشگاه جیرفت

محمود زارعی

شیمی کاربردی

گروه شیمی کاربردی‌‌، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز‌‌، ایران

بهروز زرگر

شیمی تجزیه

دانشگاه شهید چمران اهواز

عباسعلی زمانی

شیمی تجزیه

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان- 45371-38791

مینا شریفی بناب

شیمی کاربردی

 

ابوذر طاهری

شیمی کاربردی

هیئت علمی دانشگاه آزاد لامرد

داود عاجلو

شیمی فیزیک

School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran

فاطمه عشوری

شیمی معدنی

دانشگاه ازاد علوم پزشکی تهران

علی فرضی

   

اسدالله فرهادی

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، اهواز

عبدالله فلاح شجایی

شیمی معدنی

دانشگاه گیلان

ابراهیم فولادی

شیمی تجزیه

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

رامین قربانی واقعی

شیمی آلی

گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان

حسن کفایتی

شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

حامد گل محمدی

شیمی تجزیه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آرش لرکی

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نصرت اله محمودی

شیمی آلی

دانشگاه گیلان

مجید میرمقدم

شیمی تجزیه

University of Sistan and Baluchestan

سید رضا نبوی

شیمی کاربردی

دانشگاه مازندران

مریم نجات دهکردی

شیمی فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

بهرام همتی نژاد

شیمی تجزیه

بخش شیمی

فهیمه ورمقانی

شیمی تجزیه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.گروه شیمی

 

داوران سال 1399

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

رضا آزاد بخت

شیمی فیزیک

گروه شیمی-دانشگاه خرم اباد

کریم اسدپور زینالی

شیمی تجزیه

دانشگاه تبریز

کیامرث اسکندری

شیمی فیزیک

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا اصغری

شیمی تجزیه

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

باقر افتخاری

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه مراغه

علی اکبری

 

دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه

اکبر امیدوار

   

مجتبی امینی

شیمی معدنی

دانشگاه مراغه

علی اولاد قره گوز

شیمی کاربردی

 

فرهاد بانی

 

گروه نانو تکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

ابولفضل بضاعت پور

 

دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی بهزاد

 

دانشگاه سمنان

احمد پورستار

شیمی آلی

دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی

حسن تاجیک

شیمی آلی

گروه شیمی-دانشکده علوم- دانشگاه گیلان

سعید جعفری راد

شیمی آلی

 

مهدی حاجی ولیئی

شیمی فیزیک

گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه بو علی سینا

رحمان حسین زاده

شیمی آلی

دانشکده شیمی دانشگاه مازندران

حسین حمادی

   

روح اله حیدری

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مریم حیدری دوکوهکی

 

 

کاوه خسروی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

بهزاد خلیلی

شیمی آلی

عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

سعادت رستگارزاده

شیمی تجزیه

گروه شیمی ،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

صادق رستم نیا

شیمی آلی

گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

حسین روحی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

بهروز زرگر

شیمی تجزیه

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدرضا زمانلو

شیمی آلی

عضو هئیت علمی

بهزاد زینی زاده نجد

شیمی آلی

دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی

مهدی شکوریان فرد

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

حشمت الله صمیمی شلمزاری

 

گروه شیمی دانشگاه شهرکرد

عبدالله فلاح شجایی

شیمی معدنی

دانشگاه گیلان

رامین قربانی واقعی

شیمی آلی

گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان

بابک کبودین

شیمی آلی

شیمی-Chemistry, IASBS, Faculty member, Zanjan

سپیده کتابی

شیمی فیزیک

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم پزشکی تهران

حسن کفایتی

شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رضا گلبداغی

 

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فاطمه مستغنی

شیمی آلی

بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 ، تهران، ایران

صدیقه سادات موسوی

شیمی فیزیک

 

رویا میرزاجانی

شیمی تجزیه

 

سید رضا نبوی

شیمی کاربردی

دانشگاه مازندران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Hassan Alijani شیمی کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز
elnaz marzi شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجید Rezaeivala شیمی معدنی گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان
Babak Samiey Lorestan Univ, Fac Sci, Dept Chem, Khorramabad 6813717133, Iran
Maryam Tahmasebpoor
رضا آزاد بخت شیمی فیزیک گروه شیمی-دانشگاه خرم اباد
حسن آقایان شیمی معدنی Nuclear science and Technology Institute Address: Nuclear science and Technology Institute, P.O. Box. 11365-8486, Tehran, Iran
فریبرز اتابکی شیمی آلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر-دانشکده شیمی کاربردی
ناصر ارسلانی شیمی پلیمر عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
کریم اسدپور زینالی شیمی تجزیه دانشگاه تبریز
زهرا اسدی شیمی معدنی بخش شیمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز
کیامرث اسکندری شیمی فیزیک دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا اصغری شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سید محمد اعظمی گروه شیمی دانشگاه یاسوج
باقر افتخاری شیمی آلی هیات علمی دانشگاه مراغه
عباس افخمی شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی همدان
علی اکبری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهری السادات اکرامی کاخکی شیمی کاربردی Nano Technology Laboratory, Engineering Department, Esfarayen University of Technology, Esfarayen, Iran
داود الهامی فر شیمی آلی گروه شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه یاسوج-یاسوج-ایران
وحید امانی شیمی معدنی
اکبر امیدوار
نعمت امیدی کیا شیمی تجزیه دانشگا سیستان و بلوچستان
مجتبی امینی شیمی معدنی دانشگاه مراغه
علی اولاد قره گوز شیمی کاربردی
بهارک ایوبی فیض شیمی کاربردی دانشکده شیمی- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران
فرشید باقریان شیمی پلیمر شیمی-تحصیلات تکمیلی-آزاد واحد شهرضا-اصفهان ایران
قدمعلی باقریان دهقی شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
فرهاد بانی گروه نانو تکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
الهام باهر شیمی تجزیه دانشگاه گلستان
خاطره بحرپیما گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پلی تکنیک، مونترآل، کانادا
ابولفضل بضاعت پور دانشگاه محقق اردبیلی
مریم بهادری گروه شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
مریم بهرامی شیمی فیزیک بخش شیمی - گروه شیمی فیزیک - دانشگاه شیراز
مریم بهرامی
مهدی بهزاد دانشگاه سمنان
مهدی بیات گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
زینب بیگلری شیمی فیزیک دپارتمان شیمی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه لرستان- خرم آباد- لرستان- ایران
ناهید پوررضا شیمی تجزیه عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد پورستار شیمی آلی دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی
حسن تاجیک شیمی آلی گروه شیمی-دانشکده علوم- دانشگاه گیلان 4193833697
مرتضی جباری دانشگاه دامغان
سعید جعفری راد شیمی آلی
فهیمه جلالی شیمی تجزیه شیمی تجزیه/دانشکده شیمی/دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران
زهرا جمشیدی شیمی فیزیک شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
رعد چگل Departement of Physics, Malayer University, Malayer, Iran
بهزاد چهکندی شیمی فیزیک گروه شیمی، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران
مهدی حاجی ولیئی شیمی فیزیک گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه بو علی سینا
سید مصطفی حبیبی خراسانی هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسن حدادزاده شیمی معدنی استاد و مدیر گروه شیمی معدنی-دانشکده شیمی-دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان-ایران
علیرضا حسن آبادی شیمی آلی گروه شیمی دانشکده علوم پایه، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان– ایران
اسداله حسن خانی شیمی آلی کرمان : ماهان- گروه پژوهشی مواد نو - پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
رحمان حسین زاده شیمی آلی دانشکده شیمی دانشگاه مازندران
شریعه حسینی شیمی فیزیک عضوهیات علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدساری
میرقاسم حسینی شیمی فیزیک هیات علمی ، دانشکده شیمی ، دانشگاه تبریز
حسین حمادی
روح اله حیدری شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مریم حیدری دوکوهکی
فاطمه خدام
محمد مهدی خدایی شیمی آلی
کاوه خسروی شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
بهزاد خلیلی شیمی آلی عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
شایسته خانم دادفرنیا شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه یزد یزد ایران
فاطمه داور شیمی معدنی دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
مهدی دوستی شیمی معدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران
امین رضا ذوالقدر شیمی فیزیک گروه شیمی فیزیک- بخش شیمی- دانشگاه شیراز
کوروش رادمفدم شیمی آلی دانشگاه گیلان-گروه شیمی
کوروش رادمقدم شیمی آلی دانشگاه گیلان، گروه شیمی
سعادت رستگارزاده شیمی تجزیه گروه شیمی ،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
صادق رستم نیا شیمی آلی گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
الهام رستمی شیمی کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم-گروه شیمی
محمدحسین رسولی فرد شیمی کاربردی گروه شیمی، دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان، زنجان
مهدی رضایی صامتی* گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
راضیه رضوی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشگاه جیرفت
عزت رفیعی شیمی معدنی گروه شیمی معدنی- دانشکده شیمی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران/ گروه نانو شیمی- دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران
رضا رنجبر کریمی شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران
حسین روحی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مرتضی زارع شیمی فیزیک گروه شیمی-دانشکده علوم-دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم زارع شیمی معدنی دانشگاه گلپایگان
محمود زارعی شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی‌‌، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز‌‌، ایران
عابدین زبردستی شیمی معدنی دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه شیمی
بهروز زرگر شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد علی زلفی گل شیمی آلی عضو هیات علمی گروه شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا
محمد رضا زمانلو شیمی آلی عضو هئیت علمی
محمدرضا زمانلو شیمی پلیمر عضو هیئت علمی/دانشگاه محقق اردبیلی
عباسعلی زمانی شیمی تجزیه گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان- 45371-38791
بهزاد زینی زاده نجد شیمی آلی دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی
هادی سالاری شیمی فیزیک
اسماعیل سهولی شیمی تجزیه دلنشگاه جامع امام حسین (ع)
میرسعید سیددراجی شیمی کاربردی مدیر گروه شیمی دانشگاه زنجان
فهیمه شجاعی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
مینا شریفی بناب شیمی کاربردی
مهدی شکوریان فرد شیمی آلی هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
حمید رضا شهسواری شیمی معدنی بلوار پروفسور یوسف ثبوتی-شماره 444-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه- زنجان 4513766731-ایران
مهدی شیخان شیمی آلی عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
محسن شیدایی
داریوش صابری دانشگاه خلیج فارس
حشمت الله صمیمی شلمزاری گروه شیمی دانشگاه شهرکرد
ابوذر طاهری شیمی کاربردی هیئت علمی دانشگاه آزاد لامرد
داود عاجلو شیمی فیزیک School of Chemistry, Damghan University, Damghan, Iran
امیر عبدالملکی شیمی پلیمر هیات علمی
علی عرب گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان
مسعود عربیه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
الهام عزت زاده شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
فاطمه عشوری شیمی معدنی
فاطمه عشوری شیمی معدنی دانشگاه ازاد علوم پزشکی تهران
مجتبی علی پور شیمی فیزیک بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز 84795-71946، ایران
کمال غانمی شیمی تجزیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
علیرضا فرخی شیمی معدنی گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه بیرجند
علی فرضی
اسدالله فرهادی شیمی آلی هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، اهواز
عبدالله فلاح شجایی شیمی معدنی دانشگاه گیلان
ابراهیم فولادی شیمی تجزیه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
رامین قربانی واقعی شیمی آلی گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
لیلا قلم چی شیمی کاربردی پسا دکتری/دانشکده شیمی دانشگاه تبریز
هادی کارگر شورکی شیمی معدنی گروه شیمی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سعید کاکایی شیمی آلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
بابک کبودین شیمی آلی شیمی-Chemistry, IASBS, Faculty member, Zanjan
سپیده کتابی شیمی فیزیک عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم پزشکی تهران
حسن کفایتی شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رضا کیا شیمی معدنی عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه شریف
رضا گلبداغی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بابک گل زاده شیمی معدنی گروه شیمی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران
حامد گل محمدی شیمی تجزیه عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
آرش لرکی شیمی تجزیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
احمد مانی ورنوسفادرانی شیمی تجزیه شیمی تجریه- دانشکده علوم پایه- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران
ندا محقق Department of Petroleum, Mining and Material Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
فاطمه محمدپور
محمد محمد پور مقدم شیمی فیزیک دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
محمدرضا محمدی زاده شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس
قدرت محمودی شیمی معدنی گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
نصرت اله محمودی شیمی آلی دانشگاه گیلان
فاطمه مستغنی شیمی آلی بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 ، تهران، ایران
حمید رضا مسعودی شیمی فیزیک هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فرخنده مظفری گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
بهروز ملکی گروه شیمی- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران
علی ملکی شیمی آلی دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
مسلم منصور لکورج شیمی پلیمر گروه شیمی آلی- دانشکده شیمی دانشگاه مازندران- بابلسر - ایران
مجتبی مهیاری شیمی آلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران-دانشکده شیمی
صدیقه سادات موسوی شیمی فیزیک
مجید موسوی شیمی فیزیک دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه شیمی
فاطمه موسوی بایگی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد رضا موسوی زارع شیمی آلی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
مریم موسوی فر شیمی معدنی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
رحیم مولایی شیمی تجزیه دامپزشکی دانشگاه ارومیه-گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفیت
فریبرز مومن بیک شیمی تجزیه دانشگاه اصفهان
رویا میرزاجانی شیمی تجزیه
مجید میرمقدم شیمی تجزیه University of Sistan and Baluchestan
نوابه نامی شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
سید رضا نبوی شیمی کاربردی دانشگاه مازندران
مریم نجات دهکردی شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد
پیمان نجفی مقدم شیمی پلیمر عضو هیات علمی دانشکده شیمی - دانشگاه ارومیه معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده شیمی
صمد نژاد ابراهیمی سردرود
فاروق نصیری شیمی آلی عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز نوتاش شیمی معدنی عضو هیات علمی گروه شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی
نادر نوروزی پسیان شیمی آلی دانشکده شیمی - دانشگاه ارومیه
بنفشه نوری کالوس شیمی فیزیک شیمی، دانشگاه فرهنگیان، یاسوج، ایران
بهرام همتی نژاد شیمی تجزیه بخش شیمی
فهیمه ورمقانی شیمی تجزیه دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.گروه شیمی
وحید وطن پور سرقین شیمی کاربردی دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی، تهران، ایران
حسن ولی زاده شیمی آلی گروه شیمی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران
حمید یگانه شیمی پلیمر عضو هیات علمی رسمی/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسن یوسف نیا شیمی کاربردی هییت علمی