کلیدواژه‌ها = نانولوله کربنی
بررسی و مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی آلاییده شده در جذب و انتقال داروی ضد سرطان لوموستین

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22036/cr.2021.304856.1158

اشرف السادات قاسمی؛ بتول مکی آبادی؛ محمد زکریانژاد؛ فریدون اشرفی

بررسی و مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی آلاییده شده در جذب و انتقال داروی ضد سرطان لوموستین


بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-63

10.22036/ijc.2020.196653.1085

محمد رضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی