موضوعات = شیمی فیزیک
تعداد مقالات: 7
7. بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 118-122

10.22036/ijc.2018.138474.1018

روشنک کیان؛ محمد صادق ذاکرحمیدی؛ امیرناصر شمخالی

بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف