بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 39-46

10.22036/ijc.2018.76919

علیرضا فرخی؛ معصومه جعفرپور؛ فهیمه فیض پور؛ ریحانه نجف زاده

بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی


ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 43-51

10.22036/ijc.2019.142793.1024

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ زهرا ورزی

ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی


حذف یون فلزی کروم از محیط‌های آبی با رزین‌های بر پایه پلی‌استایرن‌کو‌مالئیک انیدرید اصلاح شده

دوره 2، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 153-162

10.22036/ijc.2019.158443.1045

ناصر صمدی؛ فرهاد اخگری؛ مهرداد اکبری وایقان؛ مسعود علی اکبرلو

حذف یون فلزی کروم از محیط‌های آبی با رزین‌های بر پایه پلی‌استایرن‌کو‌مالئیک انیدرید اصلاح شده


بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 53-58

10.22036/ijc.2019.146849.1031

میر مهدی زاهدی؛ سهیل پاشازاده قراغیلی؛ مرتضی ضیاء الدینی

بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده