راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و پذیرش مقالات دوفصلنامه پژوهش های شیمی 

برای ارسال مقاله به نشریه پژوهش های شیمی لازم است از قالب ها و متن زیر استفاده نمایید. ابتدا مقاله خود را در قالب مربوطه تهیه نموده و خلاصه فارسی و انگلیسی و همچنین گرافیک تصویری را بر اساس قالب مربوطه آماده نمایید. سپس می توانید مقاله را برای نشریه ارسال نمایید. شایان ذکر است مقالاتی که برا اساس قالب درنظر گرفته شده تهیه نشده باشند برای اصلاح به نویسندگان محترم بازپس داده خواهند شد. 


 برای دسترسی به قالب های ذکر شده به لینک های زیر مراجعه نمایید.

https://docs.google.com/document/d/1JgZXV0XJAgeMdV-QRD3DcCje7r0mWk2J/edit?usp=sharing&ouid=111401047963755396718&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1fosICY578iDfiR1wgdNUwaFzBEKvzIqZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14maSQLaGL0lclAZKnmHa7-E1mudk0U1P/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1litK4ESRh3JQ_m8UzvrvL-y8QFoqsmYp/view?usp=sharing

 

مشخصات عمومی و ظاهری مقاله

چکیده:  این چکیده شامل خلاصه‌ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل از کار تحقیقاتی شما است. چکیده باید شامل اطلاعات مفید بوده و خود توضیح باشد. محتوای این بخش نباید از دویست کلمه تجاوز نماید. از بحث‌های کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. . داده های مهم را نشان دهد و به نتایج و یافته های برجسته اشاره کند. درصورتی که دراین بخش از نماد یا کلمات اختصاری لاتین استفاده کنید، باید در متن مقاله آن را معرفی نمایید. از ارجاع به مراجع در بخش چکیده پرهیز شود. برای این‌که تعداد کلمات چکیده را بدون شمارش معمولی تشخیص دهید تمام متن آن را با ماوس انتخاب (سیاه) کنید، سپس با موس در جعبه ابزار بالای صفحه گزینه Review را باز کنید و کشوی word count را انتخاب کنید. تعداد کلمات این چکیده 156 است. در انتخاب قالب مقالات کوشش شده است تا ضمن حفظ سادگی، از آراستگی و سازمان یافتگی مقالات ارسالی اطمینان حاصل شود.

کلید واژه: حداکثر چهار یا پنج واژه کلیدی مرتبط با مقاله را به ‌ترتیب الفبا، به طوری که‌ با کاما از هم‌ جدا شده‌ باشند، ذکر کنید.

مقدمه: این‌ دستورالعمل‌ روش تهیه‌ مقاله‌ برای ‌ارائه به نشریه شیمی ایران را بیان می‌کند. نسخه الکترونیکی‌ مقاله‌ باید در چارچوب‌ استاندارد تعیین شده دراین دستورالعمل تنظیم‌ شود.

متن یا بدنه اصلی هر مقاله باید مطابق با ماهیت آن توسط نویسنده یا نویسندگان تقسیم‌بندی مناسب گردد. ساختار مقاله باید شامل عنوان، چکیده، متن اصلی، نتایج و جمع‌بندی، مراجع، شکل‌ها و جدول‌‌ها باشد. درضمن تعداد صفحه‌های مقاله نباید از 10 صفحه بیشتر باشد. مقالات باید روی صفحه A4 مطابق آئین نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس ورد و دو ستونی تایپ شوند.

روش تهیه مقاله: با استفاده از نسخه همین متن به عنوان نسخه پایه مقاله نیازی به تنظیم مجدد صفحه‌بندی نیست. در هر صورت با گشودن کشوی صفحه‌بندی (Page Layout) در درون جعبه ابزار قسمت Margins می‌توان این ویژگی‌ها را ملاحظه کرد و در صورت لزوم تغییر داد. مجله انجمن شیمی ایران از پذیرش و چاپ مقالاتی که به هر نحو خارج از الگوی مصوب مجله، تهیه و تنظیم گردد معذور است.

سبک‌ها و قالب‌بندی‌های مورد استفاده: تمام سبک‌ها بر اساس قلم فارسی B Nazanin و قلم انگلیسی Times New Roman آماده شوند. مزیت قلم فارسی به کار رفته دراین است که برخلاف اغلب قلم‌های متداول فارسی با نرم‌افزار Acrobat PDF maker سازگار است. به گونه‌ای که خواندن متن تهیه شده با این قلم و قلم‌های هم‌خانواده آن، پس از تبدیل به قالب PDF در هر رایانه‌ای که حتی فاقد قلم فارسی باشد، امکان‌پذیر است. در هر صورت قلم مذکور باید در رایانه تهیه کننده متن مقاله نصب شده باشد. سبک (Style) عنوان مقاله با Title، سبک نام نویسندگان و آدرس محل کار آنان به ترتیب با Authors و Affiliations، سبک چکیده با Abstract، وسبک سطرهای کلیدواژه و کدمقاله هردو با Index مشخص شده‌اند. سبک (Style) عنوان هر بخش و عناوین دو زیر بخش متوالی در صورت لزوم، به ترتیب با Heading 1، Heading 2 و Heading 3 تعریف شوند. شماره‌بندی این عنوان‌ها به طور خودکار انجام می‌شود. سبک به کار رفته برای عنوان بخش سپاسگزاری و مراجع بدون شماره و با Heading مشخص شده است. سبک هر پاراگراف (مثل این قسمت از متن با Paragraph مشخص شده است. سبک به کار رفته برای سطر معادله با Equation، سبک نوشتار زیر شکل درصورتی‌که کوتاه‌تر از عرض یک ستون  باشد با Caption(C) و درصورتی‌که بلندتر از عرض ستون باشد با Caption تعریف شده است.  انتخاب هر سبک اندازه قلم‌های فارسی و انگلیسی فاصله سطر مربوط از بالا و پایین را به طور خودکار تعیین می‌کند و تنظیم دستی آن‌ها توسط نویسنده لازم نیست. تأکید می‌شود که برای تنظیم فاصله میان دو پاراگراف یا دو بخش متوالی لازم نیست سطر سفید اضافی در متن وارد شود. هرگاه یکی از سبک‌های موجود در ستون سبک‌ها و قالب‌بندی‌ها را با ماوس انتخاب کنید، سبک و قالب‌بندی قسمتی که مکان‌نما روی آن قرادارد مطابق با سبک انتخاب شده می‌شود.

  نتایج و بحث روی نتایج: نتایج باید واضح و روشن ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسیر شوند. در تشریح نتایج غالبا نباید به کار­های انجام شده قبلی ارجاع داده شود. اما در بحث و تفسیر نتایج باید یافته­ها را با نتایج حاصل از مطالعات گذشته مقایسه نمود. نتیجه نهایی باید در چند خط در بخش نتیجه­گیری بیان شود.

نحوه ارجاع به منابع مورد استفاده:  شماره مراجع هم در متن و هم در بخش مراجع در میان کروشه قرار داده می‌شود. شماره اختصاص داده شده به مراجع به ترتیب ظاهر شدن این مراجع در متن مقاله است. تاکید می‌شود به جز مراجع نامبرده شده در متن، مرجع دیگری در بخش مراجع نوشته نشود. آدرس‌دهی مراجع بر حسب اینکه مرجع مورد نظر مقاله‌ای از یک مجله ]1[ و یا یک کتاب ]2[ باشد، به ترتیب در قسمت مراجع خواهد بود.

نتیجه‌گیری: در این راهنما نحوه تنظیم ساختار و چارچوب مقاله برای ارائه به مجله علمی شیمی  ایران شرح داده شده است. در بخش نتیجه‌گیری باید نتایج مهم مقاله بطور مختصر ارائه گردند.

سپاسگزاری: در صورت لزوم می‌توانید از افراد یا سازمان‌هایی که شما را در انجام پژوهش خود یاری کرده‌اند در این قسمت سپاسگزاری کنید.

 

مراجع

[1] W. Zhao, D. E. Moilanen, E. E. Fenn, M. D. Fayer, J. Am. Chem. Soc. 130, 13927 (2008)

[2] A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces (5th edn.) Interscience. New York. 1990.

قابل توجه نویسندگان 

.فرم‌های موردنیاز در هنگام ارسال مقاله که توسط نویسندگان باید تکمیل و از طریق سامانه توسط نویسنده مسئول ارسال گردد

 فرم تعهدنامه 

فرم تعارض منافع نویسندگان

توجه: نشریه پژوهش‌های شیمی برای دریافت و چاپ مقالات هیچ‌گونه هزینه ای از نویسنده (گان) دریافت نمی‌کند.

 تمامی مقالات ارسالی به نشریه پژوهش‌های شیمی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.