کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-28

10.22036/ijc.2019.188246.1078

مرضیه آذرخش؛ مهدی ایرانی


4. بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-63

10.22036/ijc.2020.196653.1085

محمد رضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی


5. بررسی تابعی چگالی جذب گاز فسفین به نانولوله‌های کربنی و سیلیکون کاربید

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-196

10.22036/ijc.2019.168938.1056

فروغ کلانتری فتوح؛ طیبه عسکری باغمیانی

بررسی تابعی چگالی جذب گاز فسفین به نانولوله‌های کربنی و سیلیکون کاربید