نویسنده = سعید اسدپور
مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 65-72

10.22036/cr.2021.218394.1112

مهسا سلیمانیان چالشتری؛ سعید اسدپور؛ هدایت اله حدادی

مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال