اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 230
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 51419
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18250
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 385 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 45 %