اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 214
تعداد پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش 41
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 47374
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16450
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 86 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 383 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 47 %