داوران سال 1399

داوران سال 1399

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

رضا آزاد بخت

شیمی فیزیک

گروه شیمی-دانشگاه خرم اباد

کریم اسدپور زینالی

شیمی تجزیه

دانشگاه تبریز

کیامرث اسکندری

شیمی فیزیک

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا اصغری

شیمی تجزیه

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

باقر افتخاری

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه مراغه

علی اکبری

 

دانشگاه علوم پزشکی  ارومیه

اکبر امیدوار

 

 

مجتبی امینی

شیمی معدنی

دانشگاه مراغه

علی اولاد قره گوز

شیمی کاربردی

 

فرهاد بانی

 

گروه نانو تکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

ابولفضل بضاعت پور

 

دانشگاه محقق اردبیلی

مهدی بهزاد

 

دانشگاه سمنان

احمد پورستار

شیمی آلی

دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی

حسن تاجیک

شیمی آلی

گروه شیمی-دانشکده علوم- دانشگاه گیلان

سعید جعفری راد

شیمی آلی

 

مهدی حاجی ولیئی

شیمی فیزیک

گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه بو علی سینا

رحمان حسین زاده

شیمی آلی

دانشکده شیمی دانشگاه مازندران

حسین حمادی

 

 

روح اله حیدری

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مریم حیدری دوکوهکی

 

 

کاوه خسروی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

بهزاد خلیلی

شیمی آلی

عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

سعادت رستگارزاده

شیمی تجزیه

گروه شیمی ،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

صادق رستم نیا

شیمی آلی

گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

حسین روحی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

بهروز زرگر

شیمی تجزیه

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدرضا زمانلو

شیمی آلی

عضو هئیت علمی

بهزاد زینی زاده نجد

شیمی آلی

دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی

مهدی شکوریان فرد

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

حشمت الله صمیمی شلمزاری

 

گروه شیمی دانشگاه شهرکرد

عبدالله فلاح شجایی

شیمی معدنی

دانشگاه گیلان

رامین قربانی واقعی

شیمی آلی

گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان

بابک کبودین

شیمی آلی

شیمی IASBS ، زنجان

سپیده کتابی

شیمی فیزیک

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم پزشکی تهران

حسن کفایتی

شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رضا گلبداغی

 

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فاطمه مستغنی

شیمی آلی

بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 ، تهران، ایران

صدیقه سادات موسوی

شیمی فیزیک

 

رویا میرزاجانی

شیمی تجزیه

 

سید رضا نبوی

شیمی کاربردی

دانشگاه مازندران