داوران سال‌های پیشین

داوران سال‌های پیشین

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

حسن علیجانی

شیمی کاربردی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مجید رضایی ولا

شیمی معدنی

گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی همدان

بابک سامعی

 

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

مریم طهماسب پور

   

رضا آزاد بخت

شیمی فیزیک

گروه شیمی-دانشگاه خرم اباد

حسن آقایان

شیمی معدنی

موسسه علوم و فناوری هسته‌ای: موسسه علوم و فناوری هسته ای‌ تهران، ایران

فریبرز اتابکی

شیمی آلی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر-دانشکده شیمی کاربردی

ناصر ارسلانی

شیمی پلیمر

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

کریم اسدپور زینالی

شیمی تجزیه

دانشگاه تبریز

زهرا اسدی

شیمی معدنی

بخش شیمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

کیامرث اسکندری

شیمی فیزیک

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

علیرضا اصغری

شیمی تجزیه

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سید محمد اعظمی

 

گروه شیمی دانشگاه یاسوج

باقر افتخاری

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه مراغه

عباس افخمی

شیمی تجزیه

دانشگاه بوعلی همدان

علی اکبری

 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مهری السادات اکرامی کاخکی

شیمی کاربردی

آزمایشگاه نانوتکنولوژی، گگروه مهندسی، دانشگاه صنعتی اسفراین، اسفراین، ایران

داود الهامی فر

شیمی آلی

گروه شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه یاسوج-یاسوج-ایران

وحید امانی

شیمی معدنی

 

اکبر امیدوار

   

نعمت امیدی کیا

شیمی تجزیه

دانشگا سیستان و بلوچستان

مجتبی امینی

شیمی معدنی

دانشگاه مراغه

علی اولاد قره گوز

شیمی کاربردی

 

بهارک ایوبی فیض

شیمی کاربردی

دانشکده شیمی- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران

فرشید باقریان

شیمی پلیمر

شیمی-تحصیلات تکمیلی-آزاد واحد شهرضا-اصفهان ایران

قدمعلی باقریان دهقی

شیمی تجزیه

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

فرهاد بانی

 

گروه نانو تکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

الهام باهر

شیمی تجزیه

دانشگاه گلستان

خاطره بحرپیما

 

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پلی تکنیک، مونترآل، کانادا

ابولفضل بضاعت پور

 

دانشگاه محقق اردبیلی

مریم بهادری

 

گروه شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

مریم بهرامی

   

مریم بهرامی

شیمی فیزیک

بخش شیمی - گروه شیمی فیزیک - دانشگاه شیراز

مهدی بهزاد

 

دانشگاه سمنان

مهدی بیات

 

گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا

ناهید پوررضا

شیمی تجزیه

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

احمد پورستار

شیمی آلی

دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی

حسن تاجیک

شیمی آلی

گروه شیمی-دانشکده علوم- دانشگاه گیلان 

مرتضی جباری

 

دانشگاه دامغان

سعید جعفری راد

شیمی آلی

 

فهیمه جلالی

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه/دانشکده شیمی/دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران

زهرا جمشیدی

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

رعد چگل

 

گروه فیزیک، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

بهزاد چهکندی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران

مهدی حاجی ولیئی

شیمی فیزیک

گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه بو علی سینا

سید مصطفی حبیبی خراسانی

 

هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسن حدادزاده

شیمی معدنی

استاد و مدیر گروه شیمی معدنی-دانشکده شیمی-دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان-ایران

علیرضا حسن آبادی

شیمی آلی

گروه شیمی دانشکده علوم پایه، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان– ایران

اسداله حسن خانی

شیمی آلی

کرمان : ماهان- گروه پژوهشی مواد نو - پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

رحمان حسین زاده

شیمی آلی

دانشکده شیمی دانشگاه مازندران

شریعه حسینی

شیمی فیزیک

عضوهیات علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدساری

میرقاسم حسینی

شیمی فیزیک

هیات علمی ، دانشکده شیمی ، دانشگاه تبریز

حسین حمادی

   

روح اله حیدری

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مریم حیدری دوکوهکی

   

فاطمه خدام

   

محمد مهدی خدایی

شیمی آلی

 

کاوه خسروی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

بهزاد خلیلی

شیمی آلی

عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

شایسته خانم دادفرنیا

شیمی تجزیه

دانشکده شیمی دانشگاه یزد یزد ایران

فاطمه داور

شیمی معدنی

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

مهدی دوستی

شیمی معدنی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

امین رضا ذوالقدر

شیمی فیزیک

گروه شیمی فیزیک- بخش شیمی- دانشگاه شیراز

کوروش رادمفدم

شیمی آلی

دانشگاه گیلان-گروه شیمی

کوروش رادمقدم

شیمی آلی

دانشگاه گیلان، گروه شیمی

سعادت رستگارزاده

شیمی تجزیه

گروه شیمی ،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

صادق رستم نیا

شیمی آلی

گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

الهام رستمی

شیمی کاربردی

دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم-گروه شیمی

محمدحسین رسولی فرد

شیمی کاربردی

گروه شیمی، دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان، زنجان

مهدی رضایی صامتی*

 

گروه شیمی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

راضیه رضوی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشگاه جیرفت

عزت رفیعی

شیمی معدنی

گروه شیمی معدنی- دانشکده شیمی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران/ گروه نانو شیمی- دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

رضا رنجبر کریمی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران

حسین روحی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

مرتضی زارع

شیمی فیزیک

گروه شیمی-دانشکده علوم-دانشگاه شهید چمران اهواز

مریم زارع

شیمی معدنی

دانشگاه گلپایگان

محمود زارعی

شیمی کاربردی

گروه شیمی کاربردی‌‌، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز‌‌، ایران

عابدین زبردستی

شیمی معدنی

دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه شیمی

بهروز زرگر

شیمی تجزیه

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد علی زلفی گل

شیمی آلی

عضو هیات علمی گروه شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا

محمد رضا زمانلو

شیمی آلی

عضو هئیت علمی

محمدرضا زمانلو

شیمی پلیمر

عضو هیئت علمی/دانشگاه محقق اردبیلی

عباسعلی زمانی

شیمی تجزیه

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

بهزاد زینی زاده نجد

شیمی آلی

دانشگاه ارومیه-دانشکده شیمی

هادی سالاری

شیمی فیزیک

 

میرسعید سیددراجی

شیمی کاربردی

مدیر گروه شیمی دانشگاه زنجان

فهیمه شجاعی

 

دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

مینا شریفی بناب

شیمی کاربردی

 

مهدی شکوریان فرد

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

مهدی شیخان

شیمی آلی

عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان

محسن شیدایی

   

داریوش صابری

 

دانشگاه خلیج فارس

حشمت الله صمیمی شلمزاری

 

گروه شیمی دانشگاه شهرکرد

ابوذر طاهری

شیمی کاربردی

هیئت علمی دانشگاه آزاد لامرد

داود عاجلو

شیمی فیزیک

دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

امیر عبدالملکی

شیمی پلیمر

هیات علمی

علی عرب

 

گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان

مسعود عربیه

 

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

الهام عزت زاده

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

فاطمه عشوری

شیمی معدنی

 

فاطمه عشوری

شیمی معدنی

دانشگاه ازاد علوم پزشکی تهران

مجتبی علی پور

شیمی فیزیک

بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

کمال غانمی

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

علیرضا فرخی

شیمی معدنی

گروه شیمی- دانشکده علوم- دانشگاه بیرجند

علی فرضی

   

اسدالله فرهادی

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، اهواز

عبدالله فلاح شجایی

شیمی معدنی

دانشگاه گیلان

ابراهیم فولادی

شیمی تجزیه

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

رامین قربانی واقعی

شیمی آلی

گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان

لیلا قلم چی

شیمی کاربردی

پسا دکتری/دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

هادی کارگر شورکی

شیمی معدنی

گروه شیمی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سعید کاکایی

شیمی آلی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

بابک کبودین

شیمی آلی

شیمی IASBS ، زنجان

سپیده کتابی

شیمی فیزیک

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدعلوم پزشکی تهران

حسن کفایتی

شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رضا کیا

شیمی معدنی

عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه شریف

رضا گلبداغی

 

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بابک گل زاده

شیمی معدنی

گروه شیمی- دانشگاه پیام نور- تهران- ایران

حامد گل محمدی

شیمی تجزیه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آرش لرکی

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

احمد مانی ورنوسفادرانی

شیمی تجزیه

شیمی تجریه- دانشکده علوم پایه- دانشگاه تربیت مدرس- تهران- ایران

ندا محقق

 

گروه مهندسی مواد، معدن و نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

فاطمه محمدپور

   

محمد محمد پور مقدم

شیمی فیزیک

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

محمدرضا محمدی زاده

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس

قدرت محمودی

شیمی معدنی

گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

نصرت اله محمودی

شیمی آلی

دانشگاه گیلان

فاطمه مستغنی

شیمی آلی

بخش شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حمید رضا مسعودی

شیمی فیزیک

هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

فرخنده مظفری

 

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

بهروز ملکی

 

گروه شیمی- دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار- ایران

علی ملکی

شیمی آلی

دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مسلم منصور لکورج

شیمی پلیمر

گروه شیمی آلی- دانشکده شیمی دانشگاه مازندران- بابلسر - ایران

مجتبی مهیاری

شیمی آلی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران-دانشکده شیمی

صدیقه سادات موسوی

شیمی فیزیک

 

مجید موسوی

شیمی فیزیک

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه شیمی

فاطمه موسوی بایگی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

سید احمد رضا موسوی زارع

شیمی آلی

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

مریم موسوی فر

شیمی معدنی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

رحیم مولایی

شیمی تجزیه

دامپزشکی دانشگاه ارومیه-گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفیت

فریبرز مومن بیک

شیمی تجزیه

دانشگاه اصفهان

رویا میرزاجانی

شیمی تجزیه

 

مجید میرمقدم

شیمی تجزیه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوابه نامی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

سید رضا نبوی

شیمی کاربردی

دانشگاه مازندران

مریم نجات دهکردی

شیمی فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

پیمان نجفی مقدم

شیمی پلیمر

عضو هیات علمی دانشکده شیمی - دانشگاه ارومیه معاون پژوهشی و آموزشی دانشکده شیمی

صمد نژاد ابراهیمی سردرود

   

فاروق نصیری

شیمی آلی

عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

نادر نوروزی پسیان

شیمی آلی

دانشکده شیمی - دانشگاه ارومیه

بنفشه نوری کالوس

شیمی فیزیک

شیمی، دانشگاه فرهنگیان، یاسوج، ایران

بهرام همتی نژاد

شیمی تجزیه

بخش شیمی

فهیمه ورمقانی

شیمی تجزیه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.گروه شیمی

وحید وطن پور سرقین

شیمی کاربردی

دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی، تهران، ایران

حسن ولی زاده

شیمی آلی

گروه شیمی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران

حمید یگانه

شیمی پلیمر

عضو هیات علمی رسمی/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

حسن یوسف نیا

شیمی کاربردی

هییت علمی