داوران سال 1400

داوران سال 1400

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

سمت / سازمان

حسن علیجانی

شیمی کاربردی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مریم طهماسب پور

 

 

کریم اسدپور زینالی

شیمی تجزیه

دانشگاه تبریز

سید محمد اعظمی

 

گروه شیمی دانشگاه یاسوج

عباس افخمی

شیمی تجزیه

دانشگاه بوعلی همدان

مهری السادات اکرامی کاخکی

شیمی کاربردی

آزمایشگاه نانوتکنولوژی، گگروه مهندسی، دانشگاه صنعتی اسفراین، اسفراین، ایران

داود الهامی فر

شیمی آلی

گروه شیمی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه یاسوج-یاسوج-ایران

وحید امانی

شیمی معدنی

 

اکبر امیدوار

 

 

بهارک ایوبی فیض

شیمی کاربردی

دانشکده شیمی- دانشگاه خوارزمی-تهران- ایران

ابوالفضل بضاعت پور

 

دانشگاه محقق اردبیلی

مریم بهرامی

شیمی فیزیک

بخش شیمی - گروه شیمی فیزیک - دانشگاه شیراز

مهدی بهزاد

 

دانشگاه سمنان

ناهید پوررضا

شیمی تجزیه

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

سعید جعفری راد

شیمی آلی

 

زهرا جمشیدی

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

بهزاد چهکندی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران

علیرضا حسن آبادی

شیمی آلی

گروه شیمی دانشکده علوم پایه، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

اسداله حسن خانی

شیمی آلی

کرمان، ماهان- گروه پژوهشی مواد نو - پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

مریم حیدری دوکوهکی

 

 

محمد مهدی خدایی

شیمی آلی

 

کاوه خسروی

شیمی آلی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

فاطمه داور

شیمی معدنی

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

مهدی دوستی

شیمی معدنی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

امین رضا ذوالقدر

شیمی فیزیک

گروه شیمی فیزیک- بخش شیمی- دانشگاه شیراز

صادق رستم نیا

شیمی آلی

گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

راضیه رضوی

شیمی فیزیک

گروه شیمی، دانشگاه جیرفت

محمود زارعی

شیمی کاربردی

گروه شیمی کاربردی‌‌، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز‌‌، ایران

بهروز زرگر

شیمی تجزیه

دانشگاه شهید چمران اهواز

عباسعلی زمانی

شیمی تجزیه

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان- 45371-38791

مینا شریفی بناب

شیمی کاربردی

 

ابوذر طاهری

شیمی کاربردی

هیئت علمی دانشگاه آزاد لامرد

داود عاجلو

شیمی فیزیک

دانشگاه دامغان، دانشکده شیمی، دامغان

فاطمه عشوری

شیمی معدنی

دانشگاه ازاد علوم پزشکی تهران

علی فرضی

 

 

اسدالله فرهادی

شیمی آلی

هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، اهواز

عبدالله فلاح شجایی

شیمی معدنی

دانشگاه گیلان

ابراهیم فولادی

شیمی تجزیه

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

رامین قربانی واقعی

شیمی آلی

گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان

حسن کفایتی

شیمی آلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

حامد گل محمدی

شیمی تجزیه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

آرش لرکی

شیمی تجزیه

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نصرت اله محمودی

شیمی آلی

دانشگاه گیلان

مجید میرمقدم

شیمی تجزیه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سید رضا نبوی

شیمی کاربردی

دانشگاه مازندران

مریم نجات دهکردی

شیمی فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

بهرام همتی نژاد

شیمی تجزیه

بخش شیمی

فهیمه ورمقانی

شیمی تجزیه

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.گروه شیمی