داوران سال 1401

 

نام نام خانوادگی رشته تخصصی وابستگی سازمانی
الهام رستمی شیمی کاربردی گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
شریعه حسینی شیمی فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
سعادت رستگارزاده شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمد مهدی خدایی شیمی آلی  
مریم حیدری دوکوهکی    
زینب بیگلری شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
اسماعیل سهولی شیمی تجزیه دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
الناز مرزی شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
حمید رضا شهسواری شیمی معدنی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران
مهدی شکوریان فرد شیمی آلی دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران
رضا رنجبر کریمی شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران
بهروز نوتاش شیمی معدنی گروه شیمی معدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صادق رستم نیا شیمی آلی گروه تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (ONG)، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
خالد عزیزی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
آرش لرکی شیمی تجزیه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران
ناهید پوررضا شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سعید جعفری راد شیمی آلی  
محمود سنچولی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
مسعود نبوی زاده شیمی معدنی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سعید کاکایی شیمی آلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
کاوه خسروی شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران
هادی کارگر شورکی شیمی معدنی گروه شیمی، بخش علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمود زارعی شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی‌‌، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز‌‌، ایران
فریبرز مومن بیک شیمی تجزیه دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کوروش رادمقدم شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
شهرام تنگستانی نژاد شیمی معدنی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
کوروش رادمفدم شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
بهرام همتی نژاد شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
فاطمه مستغنی شیمی آلی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
بهزاد حقیقی شیمی تجزیه بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسن باقری شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران
قدمعلی باقریان دهقی شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
داود الهامی فر شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
رامین قربانی واقعی شیمی آلی گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسین روحی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مریم بهرامی   دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
فاطمه موسوی بایگی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سید محمد اعظمی   گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
مرتضی زارع شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
بهزاد خلیلی شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
علیررضا سلطانی شیمی آلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، گرگان، ایران
محمد نیک پسند شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران
احسان زاهدی شیمی فیزیک دانشگاه آزاد شاهرود، شاهرود، ایران
مریم بهرامی شیمی فیزیک بخش شیمی، گروه شیمی فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
صادق رستم نیا شیمی آلی دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
قدرت محمودی شیمی معدنی گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
مجتبی علی پور شیمی فیزیک بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
هادی نسل حاجیان    
محمد علی امراللهی شیمی آلی دانشکده شیمی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
اسدالله فرهادی شیمی آلی دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران
محمدرضا محمدی زاده شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس، ایران
امیر لندران شیمی آلی شرکت دانش بنیان، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علی عرب   گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
طیبه مدرکیان شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حمیدرضا شاملویی شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
باقر افتخاری شیمی آلی دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
ابراهیم فولادی شیمی تجزیه مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، ایران
طیبه احمدپور    
رضا کیا شیمی معدنی دانشکده شیمی، دانشگاه شریف، تهران، ایران
مینا شریفی بناب شیمی کاربردی  
عباسعلی زمانی شیمی تجزیه گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
محسن گلبن حقیقی شیمی معدنی دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران