نویسنده = علی روستایی
سنتز نقاط کربنی اصلاح‌ شده تک مرحله‌ای با روش ریزموج

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 115-122

10.22036/cr.2023.328310.1170

علی روستایی؛ محمد مهدوی؛ رضا حداد

سنتز نقاط کربنی اصلاح‌ شده تک مرحله‌ای با روش ریزموج