کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 39-47

10.22036/cr.2021.227265.1121

قدمعلی باقریان؛ راضیه رهداری؛ منصور عرب چم جنگلی؛ مطهره سادات اشرفی

کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی


بررسی و مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی آلاییده شده در جذب و انتقال داروی ضد سرطان لوموستین

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22036/cr.2021.304856.1158

اشرف السادات قاسمی؛ بتول مکی آبادی؛ محمد زکریانژاد؛ فریدون اشرفی

بررسی و مقایسه عملکرد نانولوله های کربنی آلاییده شده در جذب و انتقال داروی ضد سرطان لوموستین


بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-63

10.22036/ijc.2020.196653.1085

محمد رضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی


کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 65-78

10.22036/ijc.2020.190386.1090

علی حسین کیانفر؛ علیرضا نجفی چرمهینی؛ عباس عبدالوند؛ محمد امین آرایش


مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 65-72

10.22036/cr.2021.218394.1112

مهسا سلیمانیان چالشتری؛ سعید اسدپور؛ هدایت اله حدادی

مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال


طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-89

10.22036/cr.2021.264560.1130

یونس موسی زاده؛ زهرا زند؛ محمد مهدی نجف پور

طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش


آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 109-116

10.22036/cr.2020.208514.1101

مسعود آیت اللهی مهرجردی؛ زهرا قهساره؛ فروزان گلابی؛ سیده ملاحت شادمان